Curs autorizat A.N.C.: Scoala de iarna a expertilor in achizitii publice, 7-9 decembrie 2012, Bucuresti

0

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Viorel Parvu – Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA ABORDATA:

O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari:

 • Ordin nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
 • Ordinele nr. 302/2011 si nr. 313/2011 ale presedintelui A.N.R.M.A.P..
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. la utilizarea fondurilor europene.
 • Norme privind constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene.
 • Masuri legislative privind prevenirea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene
 • Frauda comunitara. Controverse cu privire la infractiunile cuprinse in sectiunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
 • Regimul juridic al contractului de achizitie publica potrivit Noului Cod Civil;

Programul anual al achizitiilor publice – expresie a necesitatilor autoritatii contractante: estimarea valorii contractelor de achizitii publice – estimarea necesitatilor.

OUG nr. 34/2006 si HG 801/2011; cai de atac prevazute de legislatia actuala; dosarul achizitiei publice.

Rolul U.C.V.A.P. in procesul de achizitie publica-observator.

 • Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;

Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive  ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.

 • Nepublicarea in SEAP a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Atribuirea contractelor de achizitii publice prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt , fara a fi indeplinite conditiile legale (ex tipic art. 122 lit. i).
 • Modificarea conditiilor initiale prin acte aditionale ce constau in principal in modificarea unor conditii ce au constituit factori de evaluare. ( ex. tipic modificarea duratei de executie sau diminuarea valorii contractului prin renuntarea la unele produse prestatii sau lucrari care au facut obiectul propunerii financiare si tehnice)
 • Incalcarea prevederilor art. 204, in sensul ca a fost incheiat contractul in baza unei oferte modificate.
 • Negocierea unor clauze contractuale, care au fost definite de catre autoritatea contractanta ca obligatorii.
 • Cesiunea contractului unui operator economic care nu ar fi indeplinit cerintele de calificare/selectie.

Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice

 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin  S.E.A.P.
 • Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;

STUDII DE CAZ: discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 4 decembrie 2012.

Taxa de instruire: 800 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

PERSOANA CONTACT – SILVANA OPREA 0735 211 513

Share.

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.