Curs: Analiza cost – beneficiu. Instrument de analiza economico – financiara a investitiilor – Proiect contaPlus

0

Banner_ACBCURSUL SE ADRESEAZA:
•    persoanelor implicate in elaborarea de analize cost-beneficiu pentru finantarea investitiilor din fonduri publice si/sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;
•    persoanelor implicate in verificarea/evaluarea proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sau Fonduri Europene Structurale si de Investitii;
•    consultantilor din domeniul managementului de proiect
•    persoanelor din administratia publica responsabile cu monitorizarea sau/si implementarea proiectelor;
•    factorilor de decizie privind finantarea proiectelor de investitii publice.
Obiectivul cursului este de a oferi participantilor o imagine clara  asupra etapelor ce trebuie parcurse  in vederea elaborarii ACB.

LECTOR INVITAT:
Adela VOICU – Specialist in management financiar

TEMATICA ABORDATA:
Va fi in concordanta cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 – articolul 101 alineatul 1 litera (e) si cu metodologia stabilita in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 207/2015 de stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
1. Scopul si necesitatea analizei cost-beneficiu.
2. Cand se realizeaza analiza cost-beneficiu.
3. Abordarea metodologica generala.
4. Etapein realizarea analizei cost-beneficiu.
5. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor.
6. Analiza optiunilor si alegerea alternativei optime.
7. Analiza financiara:
•    stabilirea ipotezelor de baza:
o    orizontul de analiza;
o    rata de actualizare;
o    alte elemente macroeconomice.
•    determinarea costului investitiei;
•    estimarea costurilor si veniturilor din operare;
•    fluxurile financiare ale proiectului;
•    determinarea interventiei financiare in cazul proiectelor generatoare de venit (Regulamentul CE 1303/2013);
•    planul financiar pentru demonstrarea durabilitatii;
•    determinarea indicatorilor analizei cost-beneficiu financiare.
8.Analiza economica:
•    aspecte generale;
•    pasii in realizarea analizei cost-beneficiu economice;
•    estimarea costurilor economice, sociale si de mediu;
•    estimarea beneficiilor economice, sociale si de mediu;
•    indicatorii analizei cost-beneficiu economice.
9.Analiza de risc si de senzitivitate:
•    aspecte generale;
•    analiza de senzivitate:
o    identificarea variabilelor cheie;
o    realizarea analizei de senzitivitate financiara;
o    analiza de senzitivitate economica.
•    risc si probabilitate:
o    identificarea riscurilor;
o     analiza riscurilor;
o     evaluarea riscurilor
10.Prezentarea rezultatelor ACB.
11.Greseli frecvente facute de evaluatori in procesul de elaborare a analizei cost-beneficiu.
12.STUDIU DE CAZ:Realizarea analizei cost-beneficiu pentru un proiect de investitii. Evaluarea rezultatelor si verificarea incadrarii acestora in cerintele potentialilor finantatori.

Cursul va avea loc in perioada 24 -26 iunie 2016 la Brasov.

Inregistrarea la curs se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.004.507.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 lei

  • Suportul de curs si materialele auxiliare
  • Coffee breaks
  • Diploma de participare oferita de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®

* DISCOUNTURI APLICATE LAINSCRIEREA MAI MULTOR PERSOANE!

TAXA DE SERVICII TURISTICE (OPTIONAL): 700 LEI

  • Cazarea in regim double (doua nopti)
  • Pensiunea completa pentru participantul la curs

* BONUS: CAZARESI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Telefon: 0730.102.230 / 021.222.00.29
E-mail: [email protected]
Website: www.proiect-contaplus.ro

Share.

Leave A Reply