Curs Achizitiile publice in Romania, Bucuresti, U.S.A.M.V., 18-20 iulie 2014

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Expert achizitii publice” Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

LECTOR INVITAT:

 • Corneliu Burada – Profesor universitar doctor, expert achizitii publice

TEMATICA ABORDATA

I. CELE MAI RECENTE MODIFICARI LEGISLATIVE
1. Impactul acestor modificari asupra derularii achizitiilor publice in Romania;
2. Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, Legea nr. 193/2013, Instructiunea nr. 1/2013 a ANRMAP;
3. Importanta elaborarii unor cerinte de calificare restrictive.

II. ACTORII INSTITUTIONALI:

1. ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (in cazul proiectelor cofinantate din fonduri europene);
2. Instantele de judecata.

III. AUTORITATILE CONTRACTANTE:

 • Entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta.

IV. TIPURILE DE CONTRACTE:
1. Contractele de furnizare;
2. Contractele de servicii;
3. Contractele de lucrari.

V. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU:
1. Codul CPV sau obiectul contractului?
2. Estimarea valorii contractului de achizitie publica;
3. Cheltuielile diverse si neprevazute;
4. Circumstantele imprevizibile si aplicarea negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si articolul 252 litera j).

VI. PROCEDURA DE ATRIBUIRE:
1. Determinarea si alegerea procedurii de atribuire;
2. Privire speciala asupra:

 • licitatiei;
 • cererii de oferta;
 • negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si articolul 252 litera j).

VII. ACHIZITIA DIRECTA

VIII. ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA:

 • Planificarea;
 • Elaborarea documentatiei;
 • Anuntul/invitatia de participare;
 • Clarificari si erate, sedinta de deschidere a ofertelor;
 • Evaluarea ofertelor;
 • Pretul aparent neobisnuit de scazut;
 • Atribuirea si incheirea contractului de achizitie publica/a acordului-cadru;
 • Anularea procedurii;
 • Contestatii;
 • Executarea si incetarea contractului;
 • Documentul constatator;
 • CNSC – termene de contestare si asteptare, sanctiuni.

IX. DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

X. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/A ACORDULUI-CADRU

XI. DERULAREA/EXECUTAREA CONTRACTULUI

XII. FINALIZAREA CONTRACTULUI

XIII. MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE

Coordonator eveniment: Cosmin Constantin

Telefon: 0728.243.148, e-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply