Controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, Cluj-Napoca, 20-22 noiembrie 2015 – Proiect ContaPlus

0

contaplusIN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Controlor Financiar„, Cod COR 121 121, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector invitat: Mihai Ghiurluc, specialist in control financia

I. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

1) CADRUL LEGISLATIV:

a. Ordonanta Guvernului nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat in M.O. nr. 799/12.11.2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

b. OMFP nr. 923/28.07.2014 privind aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

2) SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA:
a. scopul controlului financiar preventiv de identificare a operatiunilor care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia sumelor inscrise in BVC si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societatii.

b. operatiunile care vizeaza controlul financiar preventiv.

3) CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV:

a. controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiuni patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii.

b. controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:
– respectarii tuturor prevederilor legale aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate);
– indeplinirea sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate);

– incadrarii in limitele si destinatia sumelor inscrise in BVC si de angajament, dupa caz (control bugetar).

c. controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii compartimentelor de specialitate emitente.

4) ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU:

a. emiterea deciziei de catre conducatorul societatii prin care sunt nominalizate persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu.

b. desemnarea, schimbarea sau destituirea persoanelor insarcinate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu se efectueaza cu acordul institutiei ierarhic superioare.

c. diagrama de proces pentru realizarea procedurii de verificare CFPP:

– procedura de control;

– refuzul de viza.

d. elaborarea listelor de verificare in care sunt detaliate operatiile supuse vizei de control financiar preventiv, cadrul legal, actele justificative supuse vizei si modul de efectuare a controlului financiar preventiv.

e. stabilirea plafoanelor valorice si competenta de aprobare pentru angajarea operatiunilor la intern/extern si efectuarea de plati la intern/exten.

f. registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.

g. scrisoare tip de notificare a refuzului de viza control financiar preventiv.

II. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

1).Conceptul de control financiar de gestiune. Necesitatea integrarii acestei componente in sistemele de control intern/managerial ale operatorilor economici.

2). Organizarea controlului financiar de gestiune de catre operatorii economici. Principalele atributii ale personalului desemnat sa exercite aceasta forma de control.

3). Forme de exercitare, metode si instrumente de control utilizate in cadrulcontrolului financiar de gestiune.

4). Elaborarea programelor de activitate anuale pe baza analizei riscurilor, precum si a celor trimestriale si lunare.

5). Elaborarea procedurii de realizare a controlului financiar de gestiune.

6). Tehnici de formulare a constatarilor si deficientelor rezultate in urma controlului financiar de gestiune.

7). Intocmirea actelor de control.

8). Verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli si a anexelor.

9). Elaborarea procedurii de intocmire a BVC a unei societati comerciale. Exemplu de procedura.

10). Bugetul de Venituri si Cheltuieli:

I. Conceptul de buget:

a). Definirea si functiile bugetului de venituri si cheltuieli;

b). Geneza si alte date legate de bugetul de venituri si cheltuieli;

c). Rolul bugetului de venituri si cheltuieli ca instrument de previziune financiara a societatii;

d). Clasificarea bugetului si legaturile dintre acestea;

II. Principiile bugetare;

III. Concluzii.

11). Obiectivele urmarite in procesul verificarii intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli.

12). Intocmirea actului de control ca urmare a verificarii intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli. Model de act de control.

13). Studii de caz si exemple.

III. DEZBATERI FINALE

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail: [email protected] sau la numarul de fax: 0372.891.993.

Taxa de instruire: 900 LEI

  • Suportul de curs si materialele auxiliare
  • Sala de curs cu dotarile tehnice necesare
  • Pauze de cafea
  • Taxa de examinare A.N.C.

Servicii cazare (optional): 700 LEI

  • Cazare 2 nopti in regim double
  • Pensiune completa pentru participantul la curs

BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

Persoana de contact: Cosmin Constantin

Telefon: 0728.243.148/021.222.00.19

Fax: 0372.891.993

Email: [email protected]

Share.

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.