Controlling si managementul costurilor, 5-6 octombrie 2012, Bucuresti, USAMV

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Program:

 • Vineri: 17.00 – 20.00
 • Sambata: 09:30 – 17:00

Cursul are ca scop perfectionarea cunostintelor persoanelor implicate in procesul de controlling, managerilor din conducerea organizatiilor si celor care doresc sa aplice un „cost-cutting” in departamentele pe care le conduc si care vor sa aiba o baza de masurare a performantei in activitatea lor.

TEMATICA ABORDATA:

1. Cerinte legislative privind managementul costurilor

 • Obligatia conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, de a organiza si conduce contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii
 • Recunoasterea si evaluarea stocurilor si a imobilizarilor in curs de executie conform reglementarilor contabile (directive europene si IFRS)
 • Relatia de interdependent dintre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune.

2. Organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul activitati

 • Organizarea contabilitatii de gestiune prin utilizarea conturilor specific
 • Costurile – concepte si tratamente
 • Metode de calculatie a costurilor. Metode complete (pe comenzi, pe faze, pe activitati). Metode partiale (metoda costurilor variabile, a costurilor directe)
 • Controllingul costurilor. Conceptele si organizarea controlling-ului. Instrumente de proiectie si control ale costurilor (standarde, bugete, abateri)
 • Costul in procesul decizional. Costul marginal. Costul tinta. Analiza cost-volum-profit
 • Controllingul – management operational si strategic;

3. Raportarea financiara si raspunderea persoanelor insarcinate cu guvernanta corporativa

 • Informatii specifice contabilitatii de gestiune care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare
 • Informatii contabile necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale
 • Raspunderile factorilor de decizie privind organizarea si conducerea contabilitatii si ale conducerii executive pentru aplicarea reglementarilor legale in domeniu.
 • Relatia intre guvernanta corporativa, control intern, audit intern, comitet de audit si audit statuar.

STUDII DE CAZ, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti. Sesiune de intrebari si raspunsuri.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021 222 00 92/ 021 222 01 44 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 3 octombrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa de participare include: mapa de lucru, suport curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.)

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: ILINCA ALEXANDRU – 0728.243.149

Share.

Leave A Reply