Control intern si control financiar preventiv, 28-30 septembrie, Bucuresti

0

Program de perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor

Controlul financiar preventiv urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube si se exercita asupra documentelor in care se consemneaza operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

LECTORI INVITATI:

 • Expert in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

TEMATICA ABORDATA:

1. Model de implementare a Sistemului de Control Managerial – abordare pe fiecare standard in parte;
2. Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
3. Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
4. Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente – metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
5. Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
6. Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
7. Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
8. Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
9. Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv

 • Intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM;
 • Intocmirea Chestionarului de autoevaluare;
 • Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii;
 • Modul de completare a Raportului anual privind SCM.

10. Procedee si tehnici de control financiar; Controlul financiar preventiv;
11. Organizarea controlului financiar preventiv;
12. Continutul controlului financiar preventiv;
13. Procedura de control financiar preventiv propriu; Exemplu practic;
14. Norme proprii privind exercitarea controlului financiar preventiv;
15. Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv; Exemple de operatiuni;
16. Operatiuni privind gestiunea creditelor si gestiunea fondurilor. Controlul preventiv al operatiunilor.
17. Exemple de liste de verificare aferente operatiunilor supuse CFPP:

 • contractul/comanda de achizitii publice (verificarile efectuate de controlul financiar preventiv pentru: programul anual al achizitiilor publice, anunturi, documentatia de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii, proiectul de contract/comanda de achizitii publice);
 • deplasari interne/externe,  plata personal, alte operatiuni supuse CFPP.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.01.44 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 25 septembrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C. ( fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply