Contabilitatea institutiilor publice, 24-25 noiembrie 2012, Bucuresti – U.S.A.M.V

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTOR INVITAT:

 • Specialist din Ministerul Finantelor Publice.

TEMATICA ABORDATA:

Organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice

 • Noutati legislative in domeniul financiar-contabil al institutiilor publice;
 • Cadrul international de reglementare contabila pentru institutiile publice;
 • Cerinte privind caracteristicile calitative ale situatiilor financiare ale institutiilor publice;
 • Necesitatea elaborarii si aprobarii politicilor si procedurilor contabile, cadrul national de reglementare pentru elaborarea si aprobarea de proceduri contabile in institutiile publice;
 • Proceduri contabile in institutiile publice – modele practice;
 • Aspecte legate de organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice (OMFP 1917/2005), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Probleme rezultate ca urmare a nerespectarii metodologiei privind intocmirea situatiilor financiare si a depunerii cu intarziere a situatiilor financiare;
 • Inregistrari contabile cu privire la: active fixe corporale si necorporale, obiecte inventar, decontari cu furnizori si clienti, avansuri de trezorerie, decontari cu personalul si asigurarile sociale.

Raportarea in situatiile financiare. Norme metodologice privind inregistrarea acestora in contabilitate

 • Ordinul ministrului finantelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012;
 • Intocmirea situatiilor financiare (Bilant si Anexe);
 • Corelatii intre formularele de situatii financiare;
 • Contributiile sociale aferente anului 2012 (Legea 293/2011 si Legea 294/2011);
 • Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotarari judecatoresti (Legea 230 / 2011);
 • Operatiuni de consolidare.
 • Salarizarea personalului in anul 2012, Legea nr. 283/2011 – inregistrari contabile.
 • Politici si proceduri contabile, elaborarea si aprobarea acestora.

– Particularitati in contabilitatea si raportarea fondurilor externe nerambursabile postaderare conform OMFP 2169/2009.
– Cadrul legal general privind Fondurile Externe Nerambursabile postaderare;
– Cuprinderea in buget a Fondurilor Externe Nerambursabile;
– Inregistrarea in contabilitate a proiectelor derulate de institutiile publice (exemple practice);
– Inregistrarea in contabilitate a proiectelor derulate in parteneriat (exemple practice).
– ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice, OMFP 547/2009 pentru modificarea si completarea OMFP 1792/2002
– Prezentarea Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public si avantajele prezentarii IPSAS.
– Aplicatii practice si studii de caz.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.00.92/021.222.01.44 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 21 noiembrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen ANC (fost C.N.F.P.A.)

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]

Share.

Leave A Reply