Auditor pentru sistemul de management al calitatii, 25-27 ianuarie 2013, Bucuresti-U.S.A.M.V.

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTOR INVITAT:

 • Dl. Marin Cristea – Formator CNFPA cu vasta experienta privind consultanta si auditarea in domeniul sistemelor de management (Sistem de management al calitatii, mediului, sanatate & securitate ocupationala, securitatea informatiei). Specialist in documentare tehnica si asigurarea calitatii.

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se certifice ca auditori de terta parte pentru sistemul de management al calitatii, precum si personalului implicat direct in activitati de selectare, evaluare si supraveghere a furnizorilor propriei organizatii, dar si directorilor si sefilor cu responsabilitati in asigurarea calitatii. Cursul este foarte util si personalului din cadrul organizatiilor care sunt sau vor fi auditate de catre clienti, organisme de supraveghere sau de certificare.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

Cerinte preliminare:
Se recomanda studierea inainte de inceperea cursului a urmatoarelor standarde: SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 19011:2003.

Tematica abordata:

 • Sistemul national de acreditare si certificare;
 • Terminologie
 • Principiile managementului calitatii;
 • Standardele sistemului de management al calitatii;
 • Cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008;
 • Documentele sistemului calitatii;
 • Auditurile: tipuri si scopuri;
 • Principiile auditarii;
 • Organizarea si desfasurarea auditului;
 • Tehnicile de dialog si comunicare;
 • Raportarea rezultatelor auditurilor si urmarirea actiunilor corective;
 • Responsabilitatile auditorului;
 • Evaluarea eficacitatii sistemului.

Durata: 3 zile.

Avantaje:

Dupa incheierea programului de pregatire, cursantii vor fi capabili sa:

 • supravegheze auditul intern conform procedurilor organizatiei;
 • planifice si sa efectueze auditurile interne ale sistemului de management al calitatii;
 • elaboreze documente post-audit;
 • evalueze eficacitatea unei corectii si actiuni corective implementate.

Conditii examinare:

Pentru inscrierea la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

 • Copie buletin/carte de identitate;
 • Copie certificat de nastere;
 • Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 • Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 800 lei/participant.

Taxa de participare include: mapa de lucru, suport curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact: Silvana Oprea – 0735 211 513

Share.

Leave A Reply