Agenda 2020. Curs practic de scriere a proiectelor pentru accesarea fondurilor europene, Suceava, 12-14 decembrie 2014

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene„, Cod COR 242213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

LECTOR INVITAT:
• Marius Gerald STAMATE – Specialist accesare fonduri structurale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. PROGRAMARE BUGETARA 2007-2013 VS. PROGRAMARE BUGETARA 2014-2020:

 • Greseli sistemice anterioare si propuneri curente de imbunatatire continua; Noutatea absoluta: „primul venit, primul servit!”;
 • Cadrul programatic si institutional al fondurilor europene in Romania in perioara 2014-2020:

– Documentele programatice in oglinda UE/RO: Strategia Europa 2020 / Programul National de Reforma 2014 / Acordul de    parteneriat 2014-2020;
– prezentarea politicilor europene care acorda finantare nerambursabila;
– prezentarea fondurilor europene;
– prezentarea Programelor Operationale:

 • Programul  Operational Competitivitate 2014-2020;
 • Programul Operational Capital Uman 2014-2020;
 • Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020;
 • Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020;
 • Programul Operational Regional 2014-2020;
 • Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020;
 • Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020;

– prezentarea structurii unui program operational;
– elementele esentiale specifice ghidului solicitantului;
– elementele esentiale specifice cererii de finantare.

 • Abordare comparativa program – proiect;
 • Incadrarea proiectului: P.O. – Axa prioritara – D.M.I. – Operatiune.

2. PROIECTUL. CONCEPTE DE BAZA: OBIECTIVE, SCOP, REZULTATE, ACTIUNI IN CADRUL UNUI PROIECT:

 • De la nevoie la ideea de proiect. Scopul unic al proiectului. Planul de activitati. Planul de actiuni. Analiza stakeholderi. Cele 2 tinte esentiale: 80 de puncte si integrarea strategica.

Proba practica 1:

 – Analiza factorilor interesati;
– Analiza/Arborele problemelor;
– Redactarea contextului si justificarii necesitatii implementarii proiectului.

• Elaborarea documentatiei de proiect. Managementul ciclului de viata al unui proiect: etape, documentatii si decizii.
– Studiul de oportunitate;
– Studiul de prefezabilitate;
– Studiul de fezabilitate;
– Cererea de finantare.

Proba practica 2:

– Formularea scopului si a obiectivelor specifice;
– Elaborarea graficului gant;
– Estimarea resurselor proiectului.

TEST DE EVALUARE INTERMEDIARA 1

• Fundamentarea bugetului. Categorii de cheltuieli eligibile in cadrul programelor operationale. Notiuni generale despre resursele financiare in proiecte.

• Functiile bugetului in proiect; Etapele realizarii unui buget de proiect; Eligibilitatea costurilor; Tehnici pentru limitarea costurilor; Model de buget.

Proba practica 3: Intocmirea bugetului proiectului.

TEST DE EVALUARE INTERMEDIARA 2

• Evaluarea si selectia proiectelor:
– Procedura de depunere;
– Procedura de evaluare si selectie;
– Verificarea administrativa;
– Verificarea eligibilitatii: eligibilitatea solicitantului; eligibilitatea proiectului; eligibilitatea partenerului;
– Evaluare tehnico – financiara.

Exemplu: Selectia proiectelor. Grila de evaluare tehnico-economica (Model POSCCE Axa 3.3.1)

Proba practica 4:

 – Elaborarea matricei riscurilor;
– Redactarea rezultatelor anticipare si estimarea indicatorilor de proiect
– Redactarea sustenabilitatii proiectelor

3. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE CU FONDURILOR EUROPENE:

• Contractarea proiectului; Modul de finantare al proiectului; Verificarea si evaluarea cheltuielilor; Controlul si monitorizarea proiectului; Promovarea si publicitatea in proiecte.

4. CONDITIONALITATI EX-ANTE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020.

5. DEZBATERI FINALE.

INREGISTRAREA LA CURS:
Se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected] sau la numarul de fax: 0372.891.993

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII TURISTICE (optional): 600 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

PERSOANA DE CONTACT:
Cosmin Constantin
Telefon: 0728.243.148 / 021.222.00.19
E-mail: [email protected]

Share.

Leave A Reply