Achizitiile si investitiile publice in Romania, Poiana Brasov

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTORI INVITATI

 • Specialist din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Specialist din cadrul – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Tematica programului:

1. Sistemul achizitiilor publice in Romania – cele mai recente reglementari legislative.


2. Planificarea achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice – instrumente manageriale.

3. Tipuri de contracte de achizitii publice – exemplificari.

4. Dosarul achizitiei publice si procedurile:

 • Estimarea valorii contractelor de achizitii publice. Caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor. Reguli de participare la procedura de atribuire.
 • Proceduri de achizitii publice – Achizitia directa – Modalitati speciale de derulare a achizitiilor publice. Publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire.
 • Reguli speciale de transparenta, de comunicare si transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese. Licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv.
 • Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
 • Cererea de oferta, concursul de solutii. Atribuirea contractelor de achizitii publice.
 • Oferte alternative, subcontractanti. Criterii de calificare si selectie
 • Stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor. Incheierea contractelor de achizitie publica. Anularea aplicarii procedurii de atribuire.
 • Contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante.

5. Solutionarea contestatiilor.

 • Principii ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contratante in cadrul procedurilor de atribuire.
 • Masurile de contestare a procedurilor de achizitie publica in fata C.N.S.C. Analiza documentatiei supuse procedurii de contestare.
 • Masurile de contestarea a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative – contraventii si sanctiuni.
 • Cai de evitare a contestatiilor in procesul de achizitie publica.

6. Documentatia necesara realizarii unei investitii publice.

 • Continutul-cadru al studiului de prefezabilitate;
 • Continutul-cadru al studiului de fezabilitate;
 • Continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.
 • Finantarea investitiilor publice.
 • Investitii ale administratiei publice centrale si locale.
 • Actualizarea valorii obiectivelor de investitii.

7. Dezbateri. Intrebari si raspunsuri.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 27 mai 2012.

Pentru informatii referitoare la grila de cursuri disponibila in perioada urmatoare va invitam sa intrati pe pagina web www.proiect-contaplus.ro.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%.
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice:* 900 lei/participant inclusiv TVA.

*Optional

** Pentru cazarea in regim double solicitati informatii coordonatorului de curs

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Marketing & PR Specialist
Mobil: 0735.211.513
[email protected]​​

Share.

Leave A Reply