Achizitiile publice in Romania, 27 – 29 iulie 2012, Predeal

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 • Modificari legislative: Legea 279 / 2011 de modificare a OUG nr. 34 / 2006
 • NOI REGULI DE APLICARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
 • REGLEMENTARI PRIVIND VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE EX – ANTE

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA ABORDATA:

1. Sistemul achizitiilor publice in Romania
2. Planificarea achizitiilor publice si programul anual de achizitii publice (instrument managerial).
3. Tipuri de contracte de achizitii publice – exemplificari.
4. Compartimentul de achizitii publice – organizare si atributii. Comisia de evaluare – modul de lucru al comisiei de evaluare. Conflictul de interese.
5. Verificarea/validarea de catre ANRMAP a documentatiilor de atribuire. Modalitati de intocmire a documentatiilor de atribuire:

 • fisa de date – stabilirea cerintelor minime de calificare in functie de tipul contractului, caietul de sarcini;
 • evitarea cerintelor restrictive.Oferte alternative, subcontractanti. Criterii de calificare si selectie.

6. Derularea procedurilor de atribuire. Evaluarea candidaturilor/ofertelor si desemnarea ofertei castigatoare; Situatii in care oferta este sub 85% din valoarea estimata sau depaseste valoarea estimata;
7. Modalitati de atribuire prin SEAP. Proceduri online.
8. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice.
9. Dosarul achizitiei publice.
10. Atribuirea contractului. Ordinul nr 136 din 6 aprilie 2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Anularea procedurii.
11. Acte aditionale. Documente constatatoare.
12. Solutionarea contestatiilor.

 • fundamentarea unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contractante in cadrul procedurilor de atribuire.
 • analiza documentatiei supuse procedurii de contestare. Masurile decontestarea a procedurilor de achizitie publica in fata InstantelorJudecatoresti Contecios Administrative. Cai de evitare a contestatiilor.

13. STUDII DE CAZ, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 23 iulie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

*Taxa de instruire include: suportul de curs si materiale auxiliare, taxa certificare, taxa eliberare diplome, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break.

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice:* 600 lei/participant inclusiv TVA.

*Optional  
** Pentru cazarea in regim double solicitati informatii coordonatorului de curs.

Pentru detalii referitoare la inscriere, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0735.211.513 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply