Achizitiile publice in Romania, 19-21 octombrie 2012, Bucuresti U.S.A.M.V.

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 • Modificari legislative: Legea 279 / 2011 de modificare a OUG nr. 34 / 2006
 • NOI REGULI DE APLICARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
 • REGLEMENTARI PRIVIND VERIFICAREA DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE EX – ANTE

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

NOUTATI LEGISLATIVE:

 • Documentatiile standardizate. Documentatiile standardizate pe domeniile Transport si Mediu.
 • Modificari legislative in domeniul achizitiilor publice.
 • Modificari legislative privind organizarea si functionarea ANRMAP.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta):

1. Sistemul achizitiilor publice in Romania.
2. Programul anual al achizitiilor publice – instrument de management in cadrul autoritatii contractante;
3. Compartimentului de achizitii publice; Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare; Conflictul de interese;
4. Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public:

 • Noi modalitati de aplicare a procedurilor de atribuire;
 • Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica;
 • Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice;

5. Modalitati de intocmire in vederea evitarii respingerii documentatiilor de catre ANRMAP:

 • stabilirea cerintelor minime de calificare in functie de tipul contractului, caietul de sarcini;
 • evitarea cerintelor restrictive;

6. Formulare cadru pentru procesul verbal de deschidere si raportul procedurii;
7. Noi reglementari in constituirea garantiilor de participare si de buna executie. Praguri minime pentru garantia de participare;
8. Derularea procedurilor de atribuire; Modul de lucru al comisiei de evaluare; Evaluarea candidaturilor/ofertelor si desemnarea ofertei castigatoare; Rezolvarea situatiilor in care se primeste o oferta sub 85%; Masuri ce trebuie adoptate in cazul unei oferte care depaseste valoarea estimata;
9. Modalitati de atribuire prin SEAP. Proceduri online.
10. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice.
11. Atribuirea contractului. Ordinul nr 136 din 6 aprilie 2012 privind notificarea cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Anularea procedurii. Acte aditionale. Documente constatatoare.
12. Solutionarea contestatiilor.

 • Principii ce stau la baza fundamentarii unei contestatii impotriva unei decizii a autoritatii contractante in cadrul procedurilor de atribuire.
 • Masurile de contestare a procedurilor de achizitie publica in fata C.N.S.C.. Analiza documentatiei supuse procedurii de contestare. Masurile de contestare a procedurilor de achizitie publica in fata Instantelor Judecatoresti Contecios Administrative – contraventii si sanctiuni.
 • Cai de evitare a contestatiilor in procesul de achizitie publica.
 • Cazuri de nereguli si litigii in cadrul achizitiilor publice efectuate din fonduri publice/europene.
 • Gestionarea litigiilor in procedurile de achizitii publice; Jurisprudenta nationala si europeana. Jurisprudenta.
 • Dezbateri. Intrebari si raspunsuri.

STUDII DE CAZ, discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

Termen de inscriere: 18 octombrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

*Taxa de instruire include: mapa de lucru, suport curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Pentru detalii referitoare la inscriere, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0735.211.513 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Share.

Leave A Reply