Achizitii publice in Romania – ultimile modificari in domeniul achizitiilor publice, 7-10 martie 2013, Poiana Brasov

0

proiect-conta-plusCurs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA (FARA A SE LIMITA LA ACEASTA):

 • NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE:  OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M.Of. nr.827/10.12.2012.
 • TRANSPUNEREA MODIFICARILOR REGULAMENTULUI (CE) NR 1251/2011 AL COMISIEI DIN 30 NOIEMBRIE 2011 DE MODIFICARE A DIRECTIVELOR 2004/17/CE; 2044/18/CE SI 2009/81/CE:

• modificarea pragului pentru achizitie directa
• modificarea pragurilor peste care exista obligativitatea publicitatii la nivel european
• modificari privind solutionarea contestatiilor la CNSC, etc.

 • PROIECT LEGISLATIV DE MODIFICARE A HG 925/2006 PRIVID NORMELE DE APLICARE A O.U.G. NR. 34/2006. INSTRUCTIUNI .
 • PLANIFICAREA ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE. PROGRAMUL ANUAL CA INSTRUMENT MANAGERIAL. COMPARTIMENTUL DE ACHIZITII PUBLICE; ORGANIZARE SI ATRIBUTII; COMPONENTA COMISIEI DE EVALUARE;
 • PROCEDURI. ACHIZITIA DE PRODUSE. ACHIZITIA DE SERVICII. ACHIZITIA DE LUCRARI .
 • NEGOCIEREA  FARA PUBLICARE A UNUI ANUNT FARA PUBLICARE, CA EXCEPTIE .
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • REGULI DE PARTICIPARE.CONFLICT DE INTERESE . Evitarea conflictului de interese – Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 170 / 2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public. Rolul A.N.I. in identificarea/impiedicarea conflictelor de interese;
 • EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE – Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 509 / 2011;Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 171/ 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul D.A.;
 • DOCUMETATIA DE ATRIBUIRE .FACTORI DE EVALUARE . MOSTRE .  CAIETUL DE SARCINI. ATRIBUIRE PE LOTURI . Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
 • CRITERII DE CLARIFICARE SI SELECTIE.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • OFERTA. EVALUAREA OFERTEI. Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • NOTIFICAREA ACHIZITIILOR DIRECTE IN SEAP.
 • INCHEIEREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU.
 • ACTE ADITIONALE . Modalitatile de ajustare/actualizare a pretului contractului de achizitie publica;
 • ACORDUL CADRU SI CONTRACTELE SUBSECVENTE. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre A.N.R.M.A.P.; Documente constatatoare.
 • SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR. Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la C.N.S.C.; Sanctiuni pentru contestatii;
 • NOI REGULI IN VIGOARE, IN LANSAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA PRIN  S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE DE JUSTITIE IN MATERIA ACHIZITIILOR PUBLICE.
 • ROLUL U.C.V.A.P. IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA-OBSERVATOR.
 • Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de participant.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.310.13.62 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 5 martie 2013.

Taxa de instruire: 800 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Taxa servicii turistice:* 900 lei/participant inclusiv TVA.

*Taxa include:  cazare in regim SINGLE  si pensiune completa.

Cazarea si micul dejun pentru insotitor sunt incluse

PERSOANA DE CONTACT – Silvana Oprea  – 0735 211 513

Share.

Leave A Reply