Achizitii publice in Romania – O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari, 9-11 noiembrie 2012, Baile Felix

0

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Viorel Parvu – Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA ABORDATA:

O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari:

 • Ordin nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
 • Ordinele nr. 302/2011 si nr. 313/2011 ale presedintelui A.N.R.M.A.P.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. la utilizarea fondurilor europene .
 • Norme privind constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene.
 • Masuri legislative privind prevenirea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene
 • Frauda comunitara. Controverse cu privire la infractiunile cuprinse in sectiunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Regimul juridic al contractului de achizitie publica potrivit Noului Cod civil;

Programul anual al achizitiilor publice – expresie a necesitatilor autoritatii contractante: estimarea valorii contractelor de achizitii publice – estimarea necesitatilor;

OUG nr. 34/2006 si HG 801/2011; cai de atac prevazute de legislatia actual; dosarul achizitiei publice.
Rolul U.C.V.A.P. in procesul de achizitie publica-observator.
Motivatie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finantate din instrumente structurale;
Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;
Eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu A.N.R.M.A.P.

Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice;
Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin _ S.E.A.P. – Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.

Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;

Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);

Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;
Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de catre participanti.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Taxa de instruire: 900 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa de servicii turistice: 600 lei /participant.

Persoana contact – Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply