Achizitii publice in Romania – Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice, 26-28 aprilie 2013, Suceava

0

Proiect Conta-PlusCurs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTOR INVITAT:

  • Violeta STEFANESCU – Expert jurist, Expert achizitii publice, Formator autorizat A.N.C., coautoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul achizitiilor publice si al fondurilor europene.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta):

NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE:  OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M.Of. nr. 827/10.12.2012:

  • evitarea conflictului de interese;
  • notificarea achizitiilor directe in SEAP;
  • clarificarile ce vizeaza continutul DA;

O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
Modificarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. la utilizarea fondurilor europene.
Legea 279/2011. Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante.
Elaborarea programului anual al achizitiilor publice – instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare;
Evitarea conflictului de interese – Ordinul ANRMAP nr. 170 / 2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public;
Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre ANRMAP;
Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; Ordinul ANRMAP nr. 171 / 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul DA; Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
Modalitatile de ajustare a pretului contractului de achizitie publica; Acte aditionale; Documente constatatoare;
Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la CNSC; Sanctiuni pentru contestatii.
Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive  ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.
Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin  S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..
Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice

STUDII DE CAZ, discutii libere.

MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE:

  • riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice;
  • riscuri identificate in cadrul procedurii de achizitie publica;
  • riscuri identificate in derularea contractelor de achizitii publice.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.310.13.62 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen limita de inscriere: 24 aprilie 2013.

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

PERSOANA DE CONTACT:
SILVANA OPREA – 0735.211.513

Share.

Leave A Reply