Achizitii publice in Romania – Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice, 17-19 mai 2013, Constanta

0

proiect-conta-plusCurs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

LECTOR INVITAT:

 • Conf. dr. Corneliu BURADA – Expert Achizitii Publice

In urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946.

TEMATICA

NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE:

 • OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M.Of. nr. 827/10.12.2012:

– evitarea conflictului de interese;
– notificarea achizitiilor directe in SEAP;
– clarificarile ce vizeaza continutul DA;

 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor referitoare la utilizarea fondurilor europene.
 • Legea 279/2011. Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante.
 • Elaborarea programului anual al achizitiilor publice – instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice;
 • Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare;
 • Evitarea conflictului de interese – Ordinul ANRMAP nr. 170/2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public;
 • Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre ANRMAP;
 • Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; Ordinul ANRMAP nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul DA; Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
 • Modalitatile de ajustare a pretului contractului de achizitie publica; Acte aditionale; Documente constatatoare;
 • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la CNSC; Sanctiuni pentru contestatii.
 • Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P… Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta;
 • Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;

STUDII DE CAZ, discutii libere.

MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE:
– riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice;
– riscuri identificate in cadrul procedurii de achizitie publica;
– riscuri identificate in derularea contractelor de achizitii publice.

INSCRIERE

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la numerele de telefon: 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail: [email protected].

TAXA DE PARTICIPARE: 900 lei

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:
– 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
– 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
– 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
– 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact:
Silvana Oprea
Mobil: 0735.211.513

Share.

Leave A Reply

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.