Achizitii publice in Romania – Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice, 17-19 mai 2013, Arad

0

proiect-conta-plusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Expert Achizitii Publice” Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector invitat:

– Conf. dr. Corneliu BURADA – Expert Achizitii Publice

Tematica

NOUTATI LEGISLATIVE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE:

 • OUG nr. 77/2012, privind modificarea OUG nr. 34/2006, publicata in M.Of. nr. 827/10.12.2012:

– evitarea conflictului de interese;
– notificarea achizitiilor directe in SEAP;
– clarificarile ce vizeaza continutul DA;

 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor referitoare la utilizarea fondurilor europene.
 • Legea 279/2011. Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante.
 • Elaborarea programului anual al achizitiilor publice – instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare;
 • Evitarea conflictului de interese – Ordinul ANRMAP nr. 170/2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public;
 • Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre ANRMAP;
 • Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; Ordinul ANRMAP nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul DA; Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
 • Modalitatile de ajustare a pretului contractului de achizitie publica; Acte aditionale; Documente constatatoare;
 • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la CNSC; Sanctiuni pentru contestatii. Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P… Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta;
 • Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice.

Studii de caz, discutii libere.

Managementul riscurilor in achizitiile publice:

– riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice;

– riscuri identificate in cadrul procedurii de achizitie publica;

– riscuri identificate in derularea contractelor de achizitii publice.

Inscriere

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la numerele de telefon: 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail: [email protected].

In vederea inscrierii la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

– Copie buletin/carte de identitate;

– Copie certificat de nastere;

– Copie certificat de casatorie (daca este cazul);

– Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior.

Taxa de participare: 800 lei

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

– 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%

– 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%

– 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%

– 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Persoana de contact:

Silvana Oprea, Mobil: 0735.211.513

Share.

Leave A Reply