Achizitii publice in Romania, Brasov, Mai 2015

0

contaplusIn urma evaluarii, se acorda CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia de „Expert Achizitii Publice” Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector invitat:

  • Conf. dr. Corneliu BURADA – Expert Achizitii Publice.

Tematica

I. Noutati legislative in domeniul achizitiilor publice

II. Cresterea pragurilor valorice operata de un regulament european direct aplicabil in Romania

Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.

III. Abordari teoretice si practice privind managementul achizitiilor publice

1. Planificarea achizitiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica;
2. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari;
3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari;
4. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.

IV. Elemente nevralgice in procesul de achizitie publica

1. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
3. Rolul UCVAP – Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
4. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni;
5. Rolul Autoritatilor de Management.

V. Derularea achizitiilor publice in cadrul proiectelor europene

1. Achizitiile efectuate de beneficiarii publici/privati de fonduri europene. Particularitati;
2. Rolul autoritatilor de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR);
3. Nereguli si fraude, abateri si infractiuni;
4. Raspunderea pentru corectiile financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene din cauza achizitiilor publice derulate in mod defectuos.

VI. Dezbateri

INSCRIERE

Inregistrarea la curs se face in baza transmiterii formularului de inscriere completat la adresa de e-mail [email protected]  sau la numarul de fax 0372.891.993.

TAXA DE INSTRUIRE: 900 LEI
*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

TAXA DE SERVICII TURISTICE (optional): 600 LEI
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

Persoana de contact:

Cosmin Constantin

Telefon: 0728 243 148; 021 222 00 19.

Share.

Leave A Reply