Achizitii publice in Romania – abordari si bune practici, 17-20 ianuarie 2013, Poiana Brasov

0

Curs de perfectionare certificat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

LECTORI INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Viorel Parvu – Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA (FARA A SE LIMITA LA ACEASTA):

 • O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. la utilizarea fondurilor europene.
 • Legea 279/2011. Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante.
 • Elaborarea programului anual al achizitiilor publice – instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare si Atributii; Componenta comisiei de evaluare;
 • Evitarea conflictului de interese – Ordinul ANRMAP nr. 170 / 2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public;
 • Modalitati de accelerare a procedurilor de achizitie publica; Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – intocmire si validare de catre ANRMAP;
 • Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului ANRMAP nr. 509 / 2011; Ordinul ANRMAP nr. 171 / 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul DA; Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • PROIECT DE MODIFICARE A LEGISLATIEI: Transpunerea modificarilor Regulamentului (CE) nr 1251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE; 2044/18/CE si 2009/81/CE:

• modificarea pragului pentru achizitie directa
• modificarea pragurilor peste care exista obligativitatea publicitatii la nivel european
• modificari privind solutionarea contestatiilor la CNSC, etc.

 • Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica;
 • Modalitatile de ajustare a pretului contractului de achizitie publica; Acte aditionale; Documente constatatoare.
 • Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la CNSC; Sanctiuni pentru contestatii;
 • Criterii de calificare si selectie – conditii restrictive  ce conduc la aplicarea corectiilor financiare.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin  S.E.A.P.. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/ invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P..
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0735 211 513 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 9 ianuarie 2013.

Taxa de instruire: 800 lei /participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Taxa servicii turistice: *900 lei/participant inclusiv TVA.

*Taxa include: cazare in regim SINGLE si pensiune completa.

Cazarea si micul dejun pentru insotitor sunt incluse

PERSOANA DE CONTACT – Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply