Achizitii publice in Romania, 18-21 octombrie 2012, Poiana Brasov – Complex Ana Hotels

0

O.U.G. 34/2006. ULTIMELE MODIFICARI SI COMPLETARI

LECTORI  INVITATI:

 • Specialisti din Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
 • Viorel Parvu – Consilier de solutionare a contestatiilor in domeniul achizitiilor publice – Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

TEMATICA ABORDATA:
O.U.G. 34/2006. Ultimele modificari si completari:

 • Ordin nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
 • Ordinele nr. 302/2011 si nr. 313/2011 ale presedintelui A.N.R.M.A.P.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor ref. utilizarea fondurilor europene.
 • Norme privind constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene.
 • Masuri legislative privind prevenirea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene
 • Frauda comunitara. Controverse cu privire la infractiunile cuprinse in sectiunea 4 indice 1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.
 • Regimul juridic al contractului de achizitie publica potrivit Noului Cod civil;
 • Programul anual al achizitiilor publice – expresie a necesitatilor autoritatii contractante:estimarea valorii contractelor de achizitii publice – estimarea necesitatilor; OUG nr. 34/2006 si HG 801/2011; cai de atac prevazute de legislatia actual;dosarul achizitiei publice.
 • Rolul U.C.V.A.P. in procesul de achizitie publica-observator.
 • Motivatie de anulare a procedurilor de atribuire pentru proiecte finantate din instrumente structurale;
 • Problematica cu care se confrunta autoritatile contractante de la nivel central si local, in domeniul achizitiilor publice si propuneri de solutionare a acestora;
 • Eficientizarea si dezvoltarea retelelor de comunicare cu A.N.R.M.A.P.
 • Aplicarea unitara a prevederilor legislatiei nationale si a Directivelor Europene in domeniul achizitiilor publice;
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P. – Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.
 • Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post);
 • Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie in materia achizitiilor publice;

Studii de caz, discutii libere si solutii practice la problemele ridicate de catre participanti.

Participarea la curs se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 021.222.01.44 / 021.222.00.92 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

Termen de inscriere: 15 octombrie 2012.

Taxa de instruire: 900 lei/participant.

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

Taxa servicii turistice: 900 lei/participant.

Taxa include: cazare in regim double si pensiune completa participant.

PERSOANA CONTACT – Silvana Oprea 0735 211 513

Share.

Leave A Reply