Achizitii publice implementate cu succes – Eforie Nord, 25-28 iulie 2013

0

Achizitii publice implementate cu succes25-28 iulie 2013, Eforie Nord – Complex Club Dunarea

Lector invitat: Specialist din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

In urma evaluarii, se acorda certificat de absolvire pentru ocupatia „EXPERT ACHIZITII PUBLICE” Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Tematica

 • Noutati legislative privind achizitiile publice:  OUG nr. 77/2012 privind modificarea OUG nr. 34/2006 publicata in M. Of. nr.827/10.12.2012.
 • Proiect legislativ de modificare a HG 925/2006 privind normele de aplicare a O.U.G. NR. 34/2006. Instructiuni.
 • Acte normative nationale si europene, incidente si reguli de prevalare.
 • Reguli de transparenta.
 • Metode de accelerare a termenelor.
 • Instrumente manageriale legale si oportune in materia achizitiilor publice – Noutati legislative.
 • Planificarea achizitiilor publice in cadrul autoritatii contractante. Programul anual ca instrument managerial. Compartimentul de achizitii publice; Organizare si atributii; Componenta comisiei de evaluare;
 • Proceduri. Achizitia de produse. Achizitia de servicii. Achizitia de lucrari.
 • Negocierea fara publicare a unui anunt, ca exceptie.
 • O.U.G. nr. 52/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achizitii publice, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii.
 • Reguli de participare. Conflict de interese. Evitarea conflictului de interese – Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 170/2012; Stabilirea procedurii adecvate pentru atribuirea contractului public. Rolul A.N.I. in identificarea/impiedicarea conflictelor de interese.
 • Evitarea conflictului de interese; Evitarea cerintelor de calificare restrictive conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 509 / 2011; Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 171/ 2012 cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul D.A.
 • Documentatia de atribuire. Factori de evaluare. Mostre. Caietul de sarcini. Atribuire pe loturi. Stabilirea clauzelor contractului de achizitie publica.
 • Criterii de clarificare si selectie.
 • Nepublicarea in S.E.A.P. a clarificarilor (raspuns doar operatorului economic care a solicitat clarificarea).
 • Oferta. Evaluarea ofertei. Modalitatea de constituire a garantiilor de participare si de buna executie.
 • Notificarea achizitiilor directe in SEAP. Incheierea contractului/acordului-cadru. Acte aditionale. Modalitatile de ajustare/actualizare a pretului contractului de achizitie publica.
 • Acordul cadru si contractele subsecvente. Acordul Cadru – modalitate speciala de realizare a unei achizitii publice; Documentatia de atribuire – Intocmire si validare de catre A.N.R.M.A.P.; Documente constatatoare.
 • Solutionarea contestatiilor. Evitarea contestatiilor in procesul de achizitie publica; Rezolvarea contestatiilor la C.N.S.C.; Sanctiuni pentru contestatii.
 • Noi reguli in vigoare, in lansarea procedurilor de achizitie publica prin S.E.A.P. Accesul, transmiterea si publicarea anunturilor/invitatiilor de participare, a documentatiilor de atribuire, eratelor si clarificarilor prin S.E.A.P.. Modalitati de realizare a 40% din volumul achizitiilor publice prin mijloace electronice in conformitate cu prevederile cuprinse in H.G. 167/2010. Cumpararea directa prin catalogul electronic; Cererea de oferta; Licitatia deschisa; Licitatia restransa; Etapa finala de licitatie electronica;
 • Metode de imbunatatire a functionarii structurilor cu atributii in verificarea documentatiilor de atribuire (ex-ante) si a modului de atribuire a contractelor de achizitie publica (ex-post).

Inscriere

Inscrierea se face in baza formularului solicitat la numerele de telefon: 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail: [email protected].

Persoana de contact: Silvana Oprea – mobil: 0735.211.513

TAXA de instruire: 800 LEI/participant (TVA inclus)

Taxa include: suportul de curs si materiale auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa examen A.N.C. (fost C.N.F.P.A.).

Tarif de grup:

 • 2 persoane din aceeasi organizatie: discount 5%
 • 3 persoane din aceeasi organizatie: discount 7%
 • 4 persoane din aceeasi organizatie: discount 10%
 • 5 persoane din aceeasi organizatie: discount 15%

TAXA servicii turistice: 900 LEI/participant (TVA inclus)
Taxa include: cazare in regim double (3 nopti) si pensiune completa participant;
BONUS: Cazare si mic dejun gratuite pentru insotitor!

In vederea inscrierii la examenul de absolvire, cursantii trebuie sa faca dovada urmatoarelor documente:

 1. Copie buletin/carte de identitate;
 2. Copie certificat de nastere;
 3. Copie certificat de casatorie (daca este cazul);
 4. Copie dupa diploma de absolvire a unei institutii de invatamant superior

Pentru informatii referitoare la grila de cursuri disponibila in perioada urmatoare va invitam sa accesati pagina noastra web:
www.proiect-contaplus.ro, sectiunea Cursuri.

Va multumim si va asteptam la curs!

 

Share.

Leave A Reply